Calendaris de recuperació i deures d’estiu-2018. Secundària

Publiquem els diferents calendaris de recuperació de Secundària i Batxillerat per a tenir-los disponibles.

El diferents calendaris es poden descarregar en pdf en els següents enllaços:

-Calendari de recuperacions 1r cicle ESO.

-Calendari de recuperacions Setembre 17-18 3er ESO.

-Calendari de recuperacions Setembre 17-18 de 4rtESO.

-Calendari de recuperacions Setembre 1r Batx 2018.

Els deures d’Estiu pels alumnes suspesos i per aquells que vulguin reforçar la matèria.

-TREBALL d’ESTIU 1ESO

-TREBALL d’ESTIU 2ESO

-TREBALL d’ESTIU 3ESO

-TREBALL d’ESTIU 4ESO