ESPOT ESCOLA CONCERTADA

Degut a informacions esbiegades que han aparegut últimament en premsa, la Federació d’Escoles Cristianes de Catalunya (FECC), conjuntament amb l’AEC, la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament i la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya han realitzat aquest espot publicitari, dirigit als pares de la Escola Concertada.