VENDA DE LLIBRES I ROBA ESPORTIVA

Us informem del procés, forma i calendari com es realitzarà la venda de roba esportiva del col·legi, així com la dels llibres de text pel curs vinent 2017-18

Heu de tenir present que la venda de llibres té diferent procediment segons les etapes educatives, com a conseqüència que tant a ESO com a Batxillerat hi ha exàmens extraordinaris al setembre pels alumnes amb assignatures suspeses.

Tots els llibres d’Infantil s’han de comprar al col·legi, ja que les editorials amb les que treballem només serveixen directament als centres.

Tots els beneficis de la venda de llibres i de la roba esportiva es destinen a la millora educativa dels vostres fills/es.

Moltes gràcies

CIRCULAR INFORMATIVA VENDA DE LLIBRES I ROBA ESPORTIVA