PREINSCRIPCIÓ CURS 19-20

 

imatge amb logo

DATES DE JORNADES DE PORTES OBERTES

ED. INFANTIL 16 febrer 10:30 h
ED. PRIMÀRIA 16 febrer 10:30 h
SECUNDÀRIA 16 febrer 11:30 h
BATXILLERATS 30 març 10:30 h

US PODEU INSCRIURE A LES JORNADES EN EL SEGÜENT FORMULARI

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

SI ESTEU INTERESSATS QUE ENS POSEM EN CONTACTE AMB VOSALTRES PERSONALMENT PODEU OMPLIR EL SEGÜENT FORMULARI

FORMULARI DE CONTACTE

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

ENSENYAMENTS OBLIGATORIS: INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO i CFGM

Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de març al 9 d’abril de 2019.

Termini per presentar la documentació al centre triat en primera opció: del 29 de març al 10 d’abril de 2019

Si vols més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Documentació necessària:

 1. El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
   De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
 2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.
 3. Enllaç al formulari de sol·licitud.

Lloc on es pot presentar la sol·licitud:

En el mateix centre es pot fer presencialment i a la web d’Ensenyament es pot fer telemàticament.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATÒRIS: BATXILLERAT I CFGS

Properament es publicaran les dates de preinscripció.

Si vols més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Preinscripcio-al-batxillerat?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Educaci%C3%B3%20i%20formaci%C3%B3&moda=1