Pla de Plurilingüisme – Objectius i Accions

L’escola està aplicant el pla de plurilingüisme que té com a objectiu:

“Millorar la competència lingüística en anglès de l’alumnat per facilitar la seva incorporació a la vida educativa i laboral”.

A continuació us enumerem les principals accions que es duran a terme, durant aquest curs, per assolir aquest objectiu a més a més de les classes d’anglès reglades i no reglades que s’imparteixen a totes les etapes:

  • Continuar formant el professorat.
  • Continuar amb les rutines diàries en anglès a Infantil.
  • Incorporar rutines en anglès a EF, música i psicomotricitat a Infantil i Primària.
  • Incloure l’anglès a les sessions diàries de comprensió lectora a Primària.
  • Entregar els articles i texts de consulta en anglès sempre que aquesta sigui la llengua original a Secundària.
  • Veure els vídeos en versió original, subtitulada si cal, sempre que l’anglès sigui la llengua utilitzada a totes les etapes.
  • Incorporar progressivament (termini curs 2018/2019) activitats en anglès a tots els projectes a totes les etapes.
  • Incorporar rutines i activitats en anglès al menjador i al casal d’estiu (a partir del curs 2017/2018).
  • Facilitar a l’alumnat i a les famílies informació sobre estades a l’estranger, colònies en anglès i qualsevol activitat que es consideri vàlida per assolir l’objectiu.

Cal recordar que la màxima exposició a una llengua és el que més facilita el seu aprenentatge, per tant ajudareu els vostres fills a millorar la seva competència lingüística en anglès si els faciliteu oportunitats per escoltar i llegir en anglès: vídeos, sèries, obres de teatre, contacontes, llibres, cançons…

Considerem que d’aquesta forma continuem treballant plegats per acompanyar els vostres fills i els nostres alumnes en el camí del seu èxit acadèmic i personal.