Acollida Matinal

Acollida Matinal

L’escola posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal.

Destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys

Hi ha tres franges d’ús:

7,30h a 9h

8h a 9h

8,30h a 9h

El servei es presenta també diferenciat quan a la freqüència d’ús:

Fixes. Tots els dies

Esporàdics. Ús de forma puntual

En el cas de demanda suficient s’oferirà el servei d’acollida de migdia i de tarda

Podeu sol·licitar més informació a Administració