Menjador

PRINCIPIS I OBJECTIUS

Després de molts anys estudiant el projecte de cuina pròpia, enguany l’hem fet possible gràcies a l’esforç continu que des de l’escola s’està fent per millorar els serveis que us oferim. La cuina serà in situ, és a dir, els menús es cuinaran a la mateixa escola. A més, hem ampliat el nostre menjador en 60 places i s’ha habilitat la terrassa del costat per tal que els nens de menjador tinguin un pati propi.

El menjador és un servei que s’ofereix a tots el alumnes, prèvia sol·licitud per part de les famílies. L’horari és de les 13 a les 15 hores i consisteix tant en el període per dinar com en el temps d’esbarjo posterior.

La seva finalitat és la de promoure un clima acollidor i positiu que permeti satisfer una necessitat bàsica, tenint cura dels hàbits alimentaris i del comportament a taula, així com la relació amb els altres companys i monitors.

Els objectius específics d’aquest servei són:

  • Promoure els hàbits per una alimentació sana i equilibrada.

  • Fomentar els hàbits de neteja i ordre.

  • Fomentar els hàbits de correcció a taula.

  • Potenciar un tracte respectuós amb els companys i els monitors.

  • Potenciar el coneixement d’allò que es menja i respectar els aliments.

ORGANITZACIÓ del SERVEI

La gestió del servei de menjador ha canviat. Hi ha dues maneres d’inscriure els nens/es al servei de menjador:

- Fixos: S’han de donar d’alta/baixa a l’Administració de l’escola abans del dia 1 del mes en el qual vulguin fer la modificació. Es pagarà el servei a principis de mes per rebut bancari.

- Tiquets de menjador. A l’Administració de l’escola es vendran talonaris de 20 tiquets. També es vendran tiquets individuals a porteria pels que facin un ús esporàdic del servei.

Els fixos de dies determinats no podran fer canvis de dies. Si volen quedar-se un altre dia ho podran fer comprant els tiquets

Els alumnes que facin servir tiquets, hauran de dipositar-los, abans de les 10h, a les bústies que hi ha a l’escola a aquests efectes. Qui no hagi dipositat el tiquet, NO TINDRÀ EL MENÚ PREPARAT i per tant no podrà gaudir del servei.

Responsables del servei

El servei és atès per un nombre variable de monitors, que es revisa cada curs d’acord amb les necessitats previstes, i que treballen en equip coordinats per un responsable de l’empresa del servei (Endermar S.L.).

  • Per qualsevol consulta es podran dirigir directament a la responsable del grup al que pertany l’alumne/a.

  • Si la consulta és econòmica haurà de dirigir-se a l’Administració del centre durant l’horari establert.

  • Qualsevol possible millora que volgueu proposar, podeu fer-la a través del formulari de suggeriments que trobareu a l’apartat “Comuniquem-nos”.

Podeu seguir les activitats del menjador al seu bloc.

LOGOmenjador