LLIBRES ESO 2017-18

Els llibres que s’utilitzaran el curs vinent a l’escola a Batxillerat els trobareu en els enllaços a sota de la informació de venda.

Podeu comprar els llibres al centre entre els dies 3 i 11 de Juliol, al despatx d’Administració de l’escola. L’horari serà: Matins de 11 a 13 h i el 6 de juliol de 17 a 19h.

En cas de no saber si es passa de curs, hi haurà venda de llibres al Setembre els dies 6 i 7, al despatx d’Administració de l’escola. L’horari serà: Matins de 9 h a 11 h, i el dia 6 de 16 h a 18 h.

Les comandes de Juliol tindran prioritat.

Els alumnes tindran els llibres preparats a l’aula a l’inici del curs.

Els beneficis de la venda de llibres es destinen a la millora del centre.

Els fulls per fer la comanda dels llibres els trobareu a l’Administració de l’escola. Recordeu que a tots els alumnes de l’escola ja els hi vam repartir els fulls de comanda!

IMPORTANT: guardeu una còpia de la comanda que ens feu.

Llistat de llibres per 1r ESO 17-18

Llistat de llibres per 2nESO 17-18

Llistat de llibres per 3r ESO 17-18

Llistat de llibres per 4rt ESO 17-18